Az érettségi vizsgára készülő diákok munkaerőpiaci attitűdjei

– kutatási jelentés –

REGA Régiókutató Egyesület 2018. április és június hónapok között kutatást végzett az érettségi előtt álló diákok körében. A felmérésekhez a mintakeretet a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által finanszírozott és a MÜTF Oktatási Központ által megszervezett érettségi felkészítőn részt vevő diákok adták, akik Székelyudvarhelyen kívül további 11 városból kerültek ki, mint Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Székelykeresztúr, Kézdivásárhely, Nagyszalonta, Kovásznak, Szentegyháza, Gyergyóalfalú, Maroshévíz, Barót és Szováta.

A felmérés során több mint 500 fiatal nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy miként tervezi az érettségi utáni jövőjét, ki szeretne továbbtanulni, ki állna azonnal munkába, a továbbtanulóknak az egyetem elvégzése után milyen szándékaik vannak a munkaerőpiacon, milyen a munkavállalási hajlandóságuk, Székelyföldön, vagy romániai nagyvárosokban, esetleg külföldön dolgoznának szívesebben. A kutatásból az is kiderült, hogy egy mostani 18 éves diák milyennek képzeli el az ideális munkahelyet, milyennek látja a jó főnököt, illetve hogy milyen ismérvei vannak egy jó alkalmazottnak.

A felmérésekből született eredményeket bár nem lehet a teljes székelyföldi fiatalságra kivetíteni, hiszen eleve azok közében készült a felmérés, akik érettségire készültek, ennek ellenére elgondolkodtatóak.

Az elkészült tanulmány teljes anyaga elérhető a linkre kattintva.

Lámpás képzések

A REGA Régiókutató Egyesület a következő Lámpás képzéseket szervezi:

  1. Vezetés felsőfokon – rendszerezett vezetési ismeretek átadása, közös gondolkodással egybekötött gyakorlati tréning.
  2. Vezetői esettanulmányok – gyakorló vezetők „továbbképzése” gyakorlati esettanulmányok csoportos interaktív feldolgozásával.
  3. Modern emberierőforrás-menedzsment és humáncontrolling – modern szemléletű és hatékonyságjavító Emberi Erőforrás Menedzsment (HR) és Humán controlling (HC) módszertanának a feldolgozása, személyes konzultáció a szervezetek helyszínén.
  4. Gazdálkodás – gyakorló vezetők, kulcsemberek számára a vállalati gazdálkodás alapgondolatainak ismertetése, illetve a nem gazdasági szakemberek gazdálkodással kapcsolatos idegenkedésének feloldása
  5. Projektmenedzsment – beruházásokat, bővítéseket, fejlesztéseket végző szakemberek hatékonyságjavító módszertanának megismertetése.

  6. Üzleti tervezés – gyakorló vezetők, kulcsemberek számára a vállalati üzleti tervezés alapgondolatainak ismertetése, illetve a nem gazdasági szakemberek üzleti tervezéssel kapcsolatos idegenkedésének feloldása, az üzleti tervezés gyakorlati alkalmazásának fejlesztése.

Felsőoktatás Székelyudvarhelyen

A MÜTF-modell helye a Kárpát-medencei felsőoktatásban

– tudományos konferencia és ünnepi kuratóriumi ülés –

A REGA Régiókutató Egyesület a MÜTF Oktatási Központtal és a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel közösen egy tudományos konferenciát és ünnepi kuratóriumi ülést szervez 2018. június 22-én, Székelyudvarhelyen.

A konferencia a 20 éves MÜTF Oktatási Központ ünnepségsorozatának kiemelt része, az elhangzó előadások a múlt-jelen-jövő téma köré szerveződnek. Meghívott előadók lesznek a gazdaságstratégiai államtitkárságról, a Babes-Bolyai és Sapientia egyetemekről, szó lesz oktatástörténetről, új oktatási trendekről és felsőoktatási stratégiákról is.

Mivel a 20 év ünnepléséről szól a rendezvény, a konferencia állófogadással és koccintással zárul.

A részvétel ingyenes, viszont előzetes regisztráció szükséges www.mutf.ro/20eves linken.

A részletes program itt érhető el.

Inkubátorház kisiparosoknak

A Rega Régiókutató Egyesület legújabb kutatásában a város kisiparosi tevékenységgel foglalkozó szakembereit igyekezett megszólítani annak érdekében, hogy feltárja, milyen fogadtatása lenne egy, a kisiparosoknak létrehozott inkubátorháznak Székelyudvarhelyen.

A háromhetes adatfelvétel során sikerült elérni azokat, akik valamilyen szinten nyitottak a kezdeményezésekre és együttműködőek.

Az elkészült tanulmány teljes anyaga elérhető az alábbi linken.

A SMART CITY GONDOLAT ADAPTÁCIÓJA SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SZÁMÁRA

A SMART CITY GONDOLAT ADAPTÁCIÓJA SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SZÁMÁRA

A REGA Régiókutató Egyesület legújabb kutatásában azt vizsgálta, hogy a székelyföldi városok hol is állnak a smart city gondolatok gyakorlatba ültetésével. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásából megvalósult kutatás során az egyesület munkatársai az öt nagy(obb) székelyföldi város, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely és Gyergyószentmiklós esetében elemezték, hogy az egyes városoknak milyen megvalósításaik, illetve jövőbeli terveik vannak az intelligens város területén.

A kutatás eredménye egyértelműen mutatja, hogy az intelligens város gondolata a székelyföldi önkormányzatok városfejlesztési gyakorlatában még csak csíra szintjén létezik és többségükben a lakossággal történő kapcsolattartás internetes felületre való terelését érintik.

 

Az elkészült tanulmány teljes anyaga elérhető az alábbi linken.

Tényleg jók vagyunk? Az udvarhelyszéki vállalkozások fejlődéstörténete napjainkig – kutatási jelentés az UKKSZ 25 éves fennállása alkalmára –

A REGA Régiókutató Egyesület az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetségének felkérésére egy gazdasági tanulmányt készített, mely Udvarhelyszék gazdaságának elmúlt negyed századát térképezi fel. A statisztikai adatok feldolgozása mellett egy kérdőíves felmérést is végzett a vállalkozók körében, arra keresve a választ, hogy miért jó (vagy nem jó) vállalkozónak lenni Udvarhelyszéken.

Az elkészült tanulmány teljes anyaga elérhető az alábbi linken.

Városfejlesztési koncepció 2017–2020

A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal megbízásából a Rega Régiókutató Egyesület elkészítette a Városfejlesztési koncepció 2017–2020 tanulmányt, mely részletesen foglalkozik az oktatás, kultúra, egészségügy, sport, szociális támogatás rendszere, civil szervezetekkel való együttműködés, közbiztonság, helyi gazdaságfejlesztés, turizmus, vonalas infrastruktúra és egyéb fejlesztések kérdéseivel.

A tanulmány az alábbi linkre kattintva letölthető.

A Smart City gondolat adaptációja székelyföldi városok számára

A REGA Régiókutató egyesület egy olyan tanulmány elkészítését tűzte ki célul, amely a Smart City gondolatvilágát hivatott közelebb vinni a székelyföldi városok vezetőségéhez.

Ennek érdekében vett részt a REGA Régiókutató egyesület az 5. Székelyföldi IT&C Innováció konferencián, Sepsiszentgyörgyön. A Smart City kerekasztal megbeszélésen Geréb László elmondta, hogy a REGA egyesület november folyamán egy helyzetképet elkészítését tervezi a székelyföldi városok smart city fejlesztéseiről, elképzeléseiről. Ennek a felmérésnek az lenne a célja, hogy egyrészt tudatosítani a székelyföldi városok fejlesztési szakembereivel a smart city gondolkodásmód fontosságát a városvezetésben, másrészt egy helyzetképet kapni arról, hogy hol indultak el ilyen típusú fejlesztések, ha pedig még nem indultak el, akkor milyen elképzelések léteznek. Az egyes városok elképzelései hasznosak lehetnek a többi városvezetés számára is, hiszen a székelyföldi városok többségében hasonló problémákkal küzdenek, amelyekre a klasszikus megoldások mellett léteznek „smart” megoldások is.

A SZÉKELY VIDÉK FEJLŐDÉSI ESÉLYEI – tanyasi kutatás zárókonferencia –

A REGA Régiókutató Egyesület két tudományos műhelyével, a Székelyföldi Regionális Tudományi Társasággal és a Lámpás Társasággal közösen egy kutatásbemutató konferenciát szervez 2017. június 27-én, Székelyudvarhelyen.

„A székely vidék fejlődési esélyei” elnevezésű konferencia a Magyar Kormány Földművelésügyi Minisztériuma által finanszírozott kutatás befejező momentuma, amelynek keretén belül bemutatásra kerülnek a kutatás eredményei, illetve azt követően egy moderált vita során a szakma érintett képviselőivel megbeszélésre kerülnek a kutatási jelentésből kiolvasható fejlesztési irányok és feladatok.
 
Helyszín: Székelyudvarhely, a Városháza Szent István-terme
TÁMOGATÓK, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
Communitas Alapítvány
 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ
Udvarhelyszéki Kis-és Középvállalkozások Szövetsége
Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság

Székelyudvarhely város középiskolai hálózata és képzési szerkezete

A REGA Régiókutató Egyesület a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala megbízásából egy megalapozó tanulmányt készített Székelyudvarhely város középiskolai hálózatára és képzési szerkezetére vonatkozóan.
 
A tanulmány alapjául több tudományos módszerrel végzett kutatás szolgált alapul (kérdőíves felmérés, szakmai fókuszcsoport megbeszélések), amelyek egyrészt egy pillanatképet adtak Székelyudvarhely jelenlegi középiskolai hálózatáról, más részt pedig rálátást engednek ezen hálózat jövőbeli kialakítási igényeire a gyerekek pályaorientációja, a szülői- és vállalkozói- preferenciák, valamint a jövő gazdaságának a munkaerő-elvárásairól készült felmérések révén.
 
173 oldalas tanulmány következtetéseket és konkrét javaslatok tartalmaz.

Egy újabb Magyar Termék Nagydíj Székelyudvarhelyre!

Egy újabb Magyar Termék Nagydíj Székelyudvarhelyre!
A budapesti Országház felsőházi termében került sor a 19. Magyar Termék Nagydíj díjátadó ünnepségére, ahol egy székelyudvarhelyi szellemi termék, a Lámpás-program is kiérdemelte a rangos tanúsító védjegy használati jogát.

A Lámpás-programot három éve indította útjára egy öttagú lelkes csapat. A program ötletgazdája és vezetője Ambrus Tibor főiskolai tanár, aki már több éve dolgozik Székelyudvarhelyen. A csapat többi tagja: a Lámpás programot jelenleg működtető REGA Egyesület elnöke, dr. Geréb László, a program szövetkezeti projektjét koordináló Tankó László, a MÜTF Oktatási Központ igazgatója, dr. Ilyés Ferenc, valamint Demeter Sándor Lóránd derzsi unitárius lelkész.

SZÉKELYFÖLDI FEJLESZTÉSI FÓRUM – konferencia-workshop –

Főrendezvény:
Integrációs és modernizációs esélyek egy európai periférián – nemzetközi konferencia
Csíkszereda, 2016. október 20-21.

Szervezők:
Sapientia EMTE – Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság
A workshop helyi társszervezője:
MÜTF Oktatási Központ
Tematika:
Székelyföld fejlesztéspolitikai irányai, a politikum és a tudományos élet együttműködésének lehetőségei
Helyszín:
Székelyudvarhely, Polgármesteri Hivatal, Szent István-díszterem
Időpont:
2016. október 20., csütörtök, 16.00

RÓLUNK

A REGA Egyesület 2016-ban alakult azzal a céllal, hogy különböző projektekkel segítse Székelyföld fejlődését. Az egyesület neve a REgionális GAzdaság kezdőbetűiből származik, ez is mutatja, hogy inkább gazdasági területen szeretné az egyesület a régió felemelkedését támogatni.

SZRTT- SZÉKELYFÖLDI REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG

2016 januárjában, a Sapientia Tudományegyetem csíkszeredai karán tartotta alakuló ülését a Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság, az SZRTT. A tizennégy regionális – és ahhoz kapcsolódó – tudományok területén doktorált személy a Magyar Regionális Tudományi Társaság mintájára, hasonló célkitűzésekkel hozta létre ezt a tudományos fórumot annak érdekében, hogy Székelyföldön népszerűsítse a regionális tudományokat, összegyűjtse a regionális tudományok iránt érdeklődő székelyföldi kutatókat, ugyanakkor a regionális tudomány különböző eszközeivel támogassa a székelyföldi régió fejlődését.

LÁMPÁS PROGRAM

A Lámpás program a székelyföldi munkavállalók és munkaadók integrált képzése a társadalmi és a személyes kultúra fejlesztésével összhangban.
A REGA Egyesület által működtetett Lámpás program már 7 éve vesz részt aktívan a székelyföldi vállalkozói élet szervezésében, a vállalkozók szakmai támogatásában. Ezen időszak alatt a közel 100 székelyföldi vállalkozóval való együttműködés során több vállalkozásfejlesztő és vállalkozóképző program valósult meg, amelyek mind hozzájárultak Székelyföld gazdaságának a megerősödéséhez.
 
Bármilyen, a Székelyföld fejlődését támogató ötlete van, keresse bizalommal egyesületünket, szakemberi társaságunk szívesen áll rendelkezésére.
 
 
2018 - REGA Régiókutató Egyesület