A LÁMPÁS PROGRAM BEMUTATÁSA


A Lámpás program a székelyföldi munkavállalók és munkaadók integrált képzése a társadalmi és a személyes kultúra fejlesztésével összhangban.
A REGA Régiókutató Egyesület által működtetett Lámpás program már 7 éve vesz részt aktívan a székelyföldi vállalkozói élet szervezésében, a vállalkozók szakmai támogatásában. Ezen időszak alatt a közel 100 székelyföldi vállalkozóval való együttműködés során több vállalkozásfejlesztő és vállalkozóképző program valósult meg, amelyek mind hozzájárultak Székelyföld gazdaságának a megerősödéséhez.


A Lámpás Társaságnak alapgondolata:
csak úgy lehet megtartani és felemelni a székely közösséget, ha annak tagjai tisztességes munka mentén tisztességes életet tudnak élni Székelyföldön. Munka híján az emberek elvándorolnak, máshol keresnek megélhetést. És az elvándorlás épp a közösség legjavával kezdődik, hiszen nekik van meg a szükséges vállalkozó szellemük, szakmai tudásuk ahhoz, hogy más országokban keressenek megélhetést. És ezzel meg is történt az első lépés egy közösség süllyedéséhez, felszámolásához vezető úton. És amennyiben ezt a székelység esetében vizsgáljuk, a hatások már középtávon is katasztrofálisak: amennyiben folyatódik a jelenlegi demográfiai fogyás, miszerint 25 év alatt a székelység a tagjainak 25%-át veszítette el, akkor nem kell eltelnie száz évnek, és nem lesz magyar közösség a jelenlegi Székelyföld területén.

Minden székely embernek tisztességes munkát s ezáltal megélhetést kell biztosítani Székelyföldön. Azonban ez hatalmas feladatat! Hiszen ez egyszerre jelenti a székely ember 21-ik századi munkavállalóvá való nevelését, ugyanakkor a székely vállalkozó 21-ik századi munkaadóvá való képzését. Igen, csak úgy juthat tisztességes munkához a székely ember, ha egyrészt erre a munkára felkészítjük, másrészt pedig a munkahelyet is biztosítanak nekik a székelyföldi vállalkozók. Ez pedig egy nagyon komplex, hosszú és lassú, de létfontosságú folyamat. Erre szól a Lámpás program.

Lássuk, hogy mi az alaphelyzet jelenleg, a munka kezdetén. A szerzők több éves oktatási, oktatásszervezési, képzési, vállalkozásfejlesztési, és kutatómunkája során arra a következtetésre jutottak, hogy a székelyföldi humántőke színvonala egyre romlik, a székely emberek egyre fásultabbak, kiégettek, jövőkép nélküliek. Ugyanakkor a kis- és középvállalkozások (KKV) munkaerőhiánnyal küzdenek, és a székelyföldi emberek nem tudnak elhelyezkedni.A vizsgálatok és a tapasztalatok alapján a szerzők a következő (alap) megállapításokra jutottak:

1.) A munkavállaló nem tud elhelyezkedni, mert nem képzett. Hiába az esetenként akár a több szakképesítést is tanúsító oklevél, mivel a probléma valódi gyökere a munkához való viszonyulásban keresendő.
2.) A vállalkozások nem, vagy alig tudják finanszírozni a képzéseket.
3.) Az eddigi képzések (már alap és középfokon) sem adtak segítséget, hogy a fiatalok jól felkészült munkavállalók legyenek.
4.) E területeken jelenlévő makroszintű stratégiák nem kerültek átültetésre a mindennapok gyakorlatába.
5.) A székely munkavállalók helyzete egyre romlik, a jó színvonalú humántőke elhagyja az országot, pótlása belső erőből nem megoldott.

E gondolatokig már sokan eljutottak, hisz ezek a mindennapi beszélgetések nem titkolt témái, de érdemi megoldás nem született. A szerzők megkísérelnek e munka keretében egy gyakorlati megoldást eredményező programot megfogalmazni. Ez a program a „Lámpás program”, melynek lényege:
1.) Civil kezdeményezés.
2.) Munkavállaló székely embereket felkészíteni, hogy jó színvonalú munkavállalók legyenek.
3.) A vállalkozásokat felkészíteni, hogy ezeket a munkavállalókat eredményesen tudják alkalmazni.
4.) A fentieket a helyi települések bevonásával elérni, ahol a helyi vállalkozásokat és a helyi embereket a Lámpások és szakmai partnerei (Pegazusok, Mesterek, Vezetők és a Bölcsek) helyben fejlesztik. Alaptétel, hogy minden munkában résztvevő szereplőt a társadalmi felelősségvállalás vezérli.
5.) Képzési módszertan készül, képzési anyagokkal, alap-és középfokú szakanyagokkal, mindezt kiegészítve a „train the trainer” program fejlesztő tevékenységével.
6.) A programot átveheti bármely civil szervezet, egyház, szövetség, azaz bárki, aki vállalja a tudásátadás helyi eredményes megvalósítását.

A LÁMPÁS TÁRSASÁG TAGJAI:
A Lámpás csapat tagjai több tízéves oktatói és tanácsadói tapasztalattal rendelkező szakemberek, különböző szakterületeket ölelnek fel:
1. Ambrus Tibor, közgazdász, mérnök – főiskolai oktató, nemzetközi tréner
2. Dr. Geréb László, közgazdász – főiskolai docens, a Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság elnöke
3. Tankó László, közgazdász – főiskolai oktató, vállalati tanácsadó
4. Drd. Ilyés Ferenc, közgazdász - főiskolai oktató, a MÜTF Oktatási Központ igazgatója
5. Demeter Sándor, közgazdász – unitárius lelkész
6. Pálfi Kinga, pszichológus - főiskolai oktató, vállalati tanácsadó

TÁMOGATÓK, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Udvarhelyszéki Kis-és Középvállalkozások Szövetsége
Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság
2018 - REGA Régiókutató Egyesület