A REGA Egyesület a Lámpás program keretében a Multivezető™ módszertan alkalmazásával szervezeti hatékonyságnövelő programot üzemeltet

A Multivezető™ módszertan segítségével európai, magyarországi és romániai vállalkozásokkal együttműködve, és begyakorolva humán controlling módszereken alapuló hatékonyságjavító eljárások kerültek kidolgozása, vállalati bevezetése, beleértve projektek kivitelezését és szaktanácsadást, képzéseket. Több mint 15 éve a székelyudvarhelyi MÜTF oktatási központtal, és a REGA Egyesülettel több, mint száz székelyföldi szervezetnél egyházaknál, önkormányzatoknál, szakmai szervezeteknél. történt szervezetfejlesztési munka az elmúlt 15 évben.

Multivezető™ módszertan kifejlesztésének/alkalmazásának célja:

 • A szervezetek belső hatékonyságának növelése, ezzel a piacképesség fejlesztése, csapatkohézió, együttgondolkodás fejlesztése humán kontrolling módszerek alkalmazásával.
 • Tudásátadás-képzések elméleti és gyakorlati formában történő biztosítása.
 • Gyakorlati, szervezeten belüli fejlesztés, akár interim menedzsment alkalmazásával is.
 • Szervezetek HR oldali szakmai fejlesztése


Multivezető™ alapelvek

 • Érték alapú gondolkodás, személyiség, cselekedet a szervezet minden szintjén
 • Vezetői akarat a teljesítmény növelésére, a teljesítmény elv elfogadása
 • Fejlődni, tanulni dolgozni akaró kollégák alkossák a szervezet gerincét
 • Nulla tolarencia a végrehajtásban, csak a mért eredmény számít
 • A teljesítmény nyújtásával egyidejűleg a bizalom, együttműködés, kialakítása, őszinte, nyílt véleménykimondás a mindennapokban.
 • Mindent, amit lehet, azt mérni kell, ez a teljesítményértékelés alapja

A Multivezető™ alapelvek gyakorlati bevezetése cégdiagnózis alkalmazásával indulnak, melynek elvei:

 • A cégdiagnózis nem személyről szól, hanem jellemző egy napos tapasztalatról (pillanatkép) a tévedés lehetőségével, jobbító szándékkal
 • A szakértői anyag előzetesen nem került senkivel egyeztetésre, minden résztvevő számára ismeretlen.
 • A szervezeti életgörbéből adódóan, ami tegnap kiváló volt, az ma éppen elég, holnap biztosan kevés, a jövőben a tegnapi módszerek alkalmazása a cég elhalásához vezet(het).


Cégdiagnózis 1. Első lépés

 • Személyes interjúk kijelölt vezetőkkel és a vezérigazgatóval
 • Konfliktuselemzés, teszt kitöltésével és elemzéssel
 • Helyszíni bejárás személyes tapasztalatokkal és azok fényképes dokumentálásával
 • A fentiekből az erős és gyenge pontok megállapítása
 • Erős és gyenge pontok elemzése
 • Javaslatok megfogalmazása
 • Hatékonyságjavító intézkedések kivitelezésének időütemezése
 • Hatékonyságjavító intézkedések kivitelezésének veszélyei
 • Hatékonyságjavító intézkedések kivitelezésének eredményei
 • Prezentáció SW, OW, HW bontásban

Cégdiagnózis 2. Első lépés

 • Stratégiai team felállítása. Itt kerül a cégdiagnózis 2 végrehajtására. Itt végezzük el a mélyebb minőségelemzést, az életgörbében a szervezet pillanatnyi helyzetének definiálását.
 • A mélyebb minőségelemzés kitér a vezetésre, stratégiára, taktikára, HR tevékenységre, a folyamatokra, a vevőelégedettségre, a dolgozói elégedettségre, társadalmi hatásra, és az üzleti eredményekre.
 • A cégdiagnózis 1 és az előbbi mérésekből adódóan következik a projektmenedzsment alapú feladatkiosztás, mérhető eredmény definiálásával, számonkérés, felelősség definiálásával.
 • A stratégia team meghatározza PM szemlélettel az elkövetkező 8-10 hónapban végzendő feladatokat, felelősökkel, határidővel és a mérhető számokkal, és annak mérési módszerével.
 • A stratégiai team meghatározza a szervezet jövőképét, és döntésre előterjeszti.


Hatékonyságjavítás kivitelezése

Vezetés
Szervezeti vezetőképzés, coach, vezetői kompetenciák mérése, fejlesztése. Vezetői munka minőségi javítása
Stratégia, taktika
Az elfogadott stratégia, publikálása, mindennapokba beépítése, lebontása, feladatokra, akciókra, projektekre
HR munka
Személyzeti minőségjavító program kivitelezése, HR program realizálása, minőségi változások elérése
Kultúrafejlesztés,
Szakmai képzések, projektmenedzsment, speciális képzések
Folyamatok
Belső folyamatok szervezése, újraszervezése, DHL lista felállítása
Vevői elégedettség
Piaci pozíció növelése, marketing, CMR, vevőelégedettség kidolgozása és mérése
Dolgozói elégedettség
Dolgozói elégedettség mérésének kidolgozása
Társadalmi megfelelés
Környezeti megítélés javítása
Üzleti eredmények
Üzleti tervezés a következő időszakra, eredmény-centrikusan

Alkalmazásba vétel, implementálás

A gyakorlati kivitelezés figyelemmel kisérése, az erős és a gyenge pontok folyamatos számszaki és dokumentált megállapítása, személyi, szervezeti döntések meghozatala.
Negyedévente beszámoló az igazgatóságnak, prezentáció az eredményekről számokban.

Visszamérés

Az eredmények folyamatos követése külső és belső munkapontokon, javaslatok meghozatala, döntések előkészítése. A szervezet és a személyzet munkájának további finomítása

TÁMOGATÓK, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Udvarhelyszéki Kis-és Középvállalkozások Szövetsége
Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság
2018 - REGA Régiókutató Egyesület