A REGA Régiókutató Egyesület 2017 óta, évente felmérést készít az érettségi előtt álló 12. osztályos tanulók közében.
A különböző témakörökben végzett felmérésekhez a mintakeretet a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által finanszírozott és a MÜTF Oktatási Központ által megszervezett érettségi felkészítőn részt vevő diákok adják, akik Székelyudvarhelyen kívül a következő városból kerülnek ki: Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Székelykeresztúr, Kézdivásárhely, Nagyszalonta, Kovásznak, Szentegyháza, Gyergyóalfalú, Maroshévíz, Barót és Szováta.
A felmérés során az egyesület szakértői kvantitatív kutatási módszereket alkalmaznak, az adatokat egy online kérdőívvel veszik fel, melyet a diákok egyénileg töltenek ki.
A beérkező adatok feldolgozását követően egy kutatási jelentés készül.
A felmérésekből, bár nem reprezentatív mintán zajlanak (a teljes populációra nem szolgálhat megállapításokkal), nagyon tanulságos következtetések vonhatóan le a megkérdezett fiatalok gondolkodásmódjáról.

Az elkészült felmérések:

1. A középiskola és az érettségi szerepe a jövőtervezésben (2017)

A kutatás eredménye egy érdekes látlelet a jelenleg érettségi előtt álló erdélyi fiatalok középiskolákról alkotott elképzeléseiről, valamint az érettségit követő terveikről.
Az érettségi a középiskolai tanulás befejező momentuma, így az érettségi eredményeket nagymértékben a középiskolai tanulmányok minősége determinálja. Az érettségit követően a fiatalok különböző életutakat választanak, van, aki a továbbtanulást, mások a munkát.
A kutatás kitér a tanulók ez irányú preferenciáira, megvizsgálva a továbbtanulási lehetőségeket, valamint a munkába állás körülményeit is.
Napjaink demográfiai folyamatait látva, fontos megvizsgálni, hogy a jelenleg érettségizők gondolataiban mennyire van jelen a szülőföld elhagyásának a lehetősége, így a tanulmány a szülőföld elhagyását támogató motivációkra is rávilágít, illetve vizsgálja a szülőföldhöz való ragaszkodást elősegítő tényezőket is.

Az elkészült tanulmány teljes anyaga elérhető az alábbi linken.

2. Az érettségi vizsgára készülő diákok munkaerőpiaci attitűdjei (2018)
– kutatási jelentés –

REGA Régiókutató Egyesület 2018. április és június hónapok között kutatást végzett az érettségi előtt álló diákok körében. A felmérésekhez a mintakeretet a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által finanszírozott és a MÜTF Oktatási Központ által megszervezett érettségi felkészítőn részt vevő diákok adták, akik Székelyudvarhelyen kívül további 11 városból kerültek ki, mint Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Székelykeresztúr, Kézdivásárhely, Nagyszalonta, Kovásznak, Szentegyháza, Gyergyóalfalú, Maroshévíz, Barót és Szováta.

A felmérés során több mint 500 fiatal nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy miként tervezi az érettségi utáni jövőjét, ki szeretne továbbtanulni, ki állna azonnal munkába, a továbbtanulóknak az egyetem elvégzése után milyen szándékaik vannak a munkaerőpiacon, milyen a munkavállalási hajlandóságuk, Székelyföldön, vagy romániai nagyvárosokban, esetleg külföldön dolgoznának szívesebben. A kutatásból az is kiderült, hogy egy mostani 18 éves diák milyennek képzeli el az ideális munkahelyet, milyennek látja a jó főnököt, illetve hogy milyen ismérvei vannak egy jó alkalmazottnak.

A felmérésekből született eredményeket bár nem lehet a teljes székelyföldi fiatalságra kivetíteni, hiszen eleve azok közében készült a felmérés, akik érettségire készültek, ennek ellenére elgondolkodtatóak.

Az elkészült tanulmány teljes anyaga elérhető a linkre kattintva.

TÁMOGATÓK, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Udvarhelyszéki Kis-és Középvállalkozások Szövetsége
Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság
2018 - REGA Régiókutató Egyesület